آموزش رقص + آموزش حرکات موزون + آموزش حرکات هماهنگ

Ava Dance Academy

>> آموزش حرکات موزون با جدیدترین روشها

آموزش حرکات موزون مراکزی تحت عناوین disny land,deream land برای بازی کودکان و نوجوانان ایجاد شده است که درانها عملا رقص و حرکات موزون اموزش داده میشود این روزها شاهد رشد مراکز بازی و سرگرمی کودکان و نوجوانان که از این مجموعه ها با عناوین disny land,deream land و...........نام برده میشود که از لحاظ ظاهر دارای جذابیت بسیار بالایی به خاطر طراحی میباشند .در این مجموعه ها دستگاههایی وجود دارد که حرکات موزون را با نورپردازی عالی و سن مناسب با مربی خانم به صورت انیمیشن و گروه همراه به شما آموزش میدهند.

کلید واژه ها:

با ما باشید: اینستاگرام فیسبوک ایمیل


آرمان ما آموزش همنوایی با موسیقی است

کلاس رقص + کلاس حرکات موزون + کلاس حرکات هماهنگ