آموزش رقص آقایان+ آموزش حرکات موزون آقایان+ آموزش حرکات هماهنگ آقایان

Ava Dance Academy

>> کلاس رقص آقایان

انواع کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی آقایان

رقص مردان

کلاس آقایان کجا برگزار میشود؟

کلاسهای آقایان در سالن شعبه شرق آکادمی واقع در خیابان نامجو برگزار میشود و این امکان هم فراهم شده است تا آموزش رقص در منزل خود هنرجو هم صورت پذیرد.

رقص مردان

انواع کلاس رقص های آقایان:
  • رقص ایرانی مردانه
  • رقص باباکرم
  • رقص سالسا
  • رقص داماد
  • رقص مختص زوج عروس داماد
  • رقص دیسکو
  • رقص آذری
  • رقص گروهی داماد و سور پرایز شدن عروس ها
رقص مردان

کلید واژه ها:

با ما باشید: اینستاگرام فیسبوک ایمیل


آرمان ما آموزش همنوایی با موسیقی است

کلاس رقص + کلاس حرکات موزون + کلاس حرکات هماهنگ