صفحه اصلی درباره ما ثبت نام در کلاس رقص کلاس رقص آقایانتماس با ما نقشه وب سایت
*** آرمان ما آموزش همنوایی با موسیقی است حتی اگر مبتدی هستید                                *** سالن رقص آوا کامل ترین و حرفه ای ترین نحوه تدریس در ایران را داراست ***                      ***هر میزان روند یادگیری رقص آرامتر پیش برود بازخورد بهتری خواهد داشت***                            *** آرمان ما آموزش همنوایی با موسیقی است حتی اگر مبتدی هستید***                          ***رقص یک هنراست و در عین حال نوعی ورزش هم محسوب می شود***

کلاس حرکات موزون فارسی+کلاس رقص ایرانی+کلاس حرکات هماهنگ فارسی

>> رقص فارسی + رقص ایرانی

رقص ایرانی ریشه در تاریخ دارد، در آیین میتراییسم، هزاران سال پیش از میلاد مسیح و پس از اسلام، و در قرن بیست و یكم نیز یك ایرانی با رقص بیگانه نیست. آنچه که امروز بعنوان رقص سنتی ایرانی شناخته می شود نزدیكی زیادی با رقص عربی و تركی دارد كه البته با چاشنی های یگانه ایرانی ، دارای شخصیتی مستقل گشته، رقص ایرانی شاعرانه یا رمانتیك است با نشانه هایی از رقص هندی و اسپانیایی. رقص ایرانی با ریتم شش و هشت خاصگی یافته و زیباییش نیز در همین است. مردم ایران در خانه هایشان در عروسی ها و میهمانیهایشان و خلاصه هر جا که طنین آهنگی شادی آور به گوش می رسد، چه از ضبط باشد چه از ضرب و چه از ارگ و چه از دف (و چه از كامپیوتر!)، جوان ایرانی و خاصه دختر ایرانی به رقص در می آید.

کلید واژه ها: