رقص زیر آب+ حرکات موزون زیر آب+ آموزش حرکات هماهنگ

Ava Dance Academy

>> شنای موزون و رقص در زیر آب

رقص در آب حرکات هماهنگ در آب حرکات موزون در آب حرکات موزون در آب

شنای موزون مخلوطی از شنا، رقص و ژیمناستیک است که در آن شناگرها بصورت انفرادی، دو، سه یا تیمی همراه با موسیقی حرکات موزونی را در آب انجام می‌دهند. شنای موزون نیازمند قدرت بسیار، استقامت، انعطاف پذیری، هنر و زمان بندی دقیق است، علاوه بر اینها شناگر نیاز به کنترل نفس در زمانیکه وارونه در زیر آب است، دارد. المپیک و مسابقات قهرمانی جهانی مخصوص بانوان است، اما در بقیه مسابقات ملی و بین‌المللی مردان نیز می‌توانند شرکت کنند. رقابت مردان و بانوان در یواس‌ای سینکرو و سینکرو کنیدا امکان پذیر است.

رقص در آب حرکات هماهنگ در آب رقص در آب

با ما باشید: اینستاگرام فیسبوک ایمیل


آرمان ما آموزش همنوایی با موسیقی است

رقص زیر آب+ حرکات موزون زیر آب+ حرکات هماهنگ